Velkommen til Høyem Integrasjon AS

Din leverandør av byggautomasjon

Høyem Integrasjon AS leverer komplette løsninger for byggautomasjon; romkontroll, energisentral, SD-anlegg med mer.

Hva leverer vi?

Vi er en liten, men kompetent leverandør av byggautoamsjon med lang erfaring i faget. Vi leverer i dag komplette løsninger for små og mellomstore bygg.  

Lysstyring

Lysstyring med DALI2 standarden; HCL, konstantlys, fargestyring med mer. Automatisk og manuell styring.

Varme og Kjøling

Avanserte og nøyaktige løsninger som er enkle å betjene for bruker. I de fleste tilfeller vil ikke bruker måtte betjene det i det hele tatt, temperaturen er på rett nivå automatisk.

Solskjerming

Avanserte styringer kan gi en solskjerming som ikke føles invaderende på de som jobber på innsiden av vinduene. Her er det mye kjølebehov som kan skjermes bort helt gratis og uten ulempe for brukere.

Luftkvalitet og Ventilasjon

Riktig luft til riktig tid er viktig for komforten til bruker. Gode systemer vil sørge for at luften er i balanse og alltid føles frisk.

SD Anlegg

SD-anlegget, eller BMS som det også kalles, er selve hjertet i en byggautomasjonsløsning. Her samles alle data fra de forskjellige systemer og presenteres for de som drifter anlegget.

Serverløsning

Flere bygg kan kobles sammen i samme system. Dette er ikke minst nyttig for kommunale bygg med ambulerende drift-tjeneste. Her kan alle byggene overvåkes fra et sted og vedlikehold kan planlegges for alle byggene samlet.